Hvad andre mener:
(Et lille udsnit af udtalelser)


Jeg blev guidet til at tage "livtag" med HELE stressen ............
Jeg blev guidet til at tage "livtag" med HELE stressen, og ikke kun de "dråber", der fik bægeret til at flyde over.
Jeg kom til min første session med en forvisning om, at jeg havde "styr" på min stress og "bare lige" manglede nogle kommunikationsredskaber for at komme videre i min karriere.
Men allerede efter 10 minutter blev jeg bedt om at tage en stress-test og derefter tog samtalen en helt anden drejning.
En drejning, som bevirkede, at jeg pludselig turde tage nogle af livets helt store spørgsmål op til revurdering.
Lars Christensen fik via den narrative coachingteknik flyttet mit fokus fra de dråber, der fik bægeret til at flyde over og ned i resten af bægeret.
Efter blot 4 sessioner er jeg nu dér, hvor stressen langsomt, men sikkert slipper sit tag i mig, og dag efter dag oplever jeg, at roen indfinder sig og giver mig en indre tyngde og balance, som jeg ikke har følt i mange år.
Lars Christensens utrolige kompetencer ligger i kombinationen af hans coachuddannelse, hans indgående kendskab til arbejdsmarkedet på alle niveauer og det, at han har mærket stressen på egen krop.
Dertil kommer hans evne til at visualisere problemstillingerne ved hjælp af tegn og tegninger og den helt uundværlige skriftlige opsummering.
Lene Madsen, selvstændig konsulent

Jeg var meget glad for mit besøg hos Lars
 ...............
Jeg var meget glad for mit besøg hos Lars, og jeg synes, han var meget behagelig at tale med.
Jeg kan kun på alle måder give ham mine bedste anbefalinger.
Vagn Loft

Jeg har rykket mig SUPER meget på kort tid ........
Jeg kom ned til Lars, og straks følte jeg, at jeg var yderst velkommen hos en meget empatisk og sympatisk herre.
Han fik RIGTIG godt fat i hvem JEG som person var og har været og hvilken vej, jeg var på vej i.
En ny tankegang og en masse værktøjer, simple, men super gode, fik jeg med hver gang. 
Jeg har rykket mig SUPER meget på kort tid, samt at jeg i mit arbejdsliv ikke har oplevet nogen, som gav så fin tilbagemelding/ opsummering på sessionen, som Lars gør.
At være så dygtig, professionel og samtidig have så empatisk og godt et væsen, som tager udgangspunkt i dig og kun DIG.
Savner du værktøjer, så du selv kan komme "op af hullet" eller "ud af starthullerne", så giver jeg hermed Lars mine varmeste anbefalinger.
Thomas Vestergaard

Hjertevarm og inspirerende ..........

Jeg har lært Lars Christensen at kende som en hjertevarm, lun, inspirerende og indsigtsfuld coach, der hele tiden arbejder med at udvikle sin coachingpraksis og metodiske tilgang. Han er nærværende tilstede med hele sin person og er i stand til at støtte en proces, hvor fortællinger får en skabende og livgivende kraft. Tingene er ikke mere helt de samme efter en coachingsamtale med Lars. Jeg kan på det varmeste anbefale Lars Christensen.
Jørgen Juul Jensen. www.jjjcoaching.dk 

Lars Christensen leverede et fagligt inspirerende oplæg og gennemførte en workshop ............
Lars Christensen leverede et fagligt inspirerende oplæg og gennemførte en workshop, der tog udgangspunkt i deltagernes faglige og personlige ståsted. Lars øsnkede både før og under workshoppen at indgå i dialog omkring forventninger til dagen. Han forstod at aflæse deltagernes behov, så de fik en afstemt faglig forstyrrelse, som kunne skabe grobund for reflektion.
Lars fremstår rolig og afbalanceret og herved blev den tillid opnået, som gjorde at deltagerne satte sig selv og sine erfaringer i spil i plenum. Workshoppen var tilrettelagt i en vekselvirkning mellem teoretisk oplæg, spørgsmål/reflektion, øvelser og opsamling. Dette skabte en dynamik og gav deltagerne mulighed for at øve sig i den narrative tilgang og sætte den i relation til egen hverdag.
De forventninger som Young Connect havde til en narrativ workshop blev indfriet af Lars Christensen.
Med venlig hilsen Anne Warren, Coordinator i Young Connect http://www.youngconnect.dk

Det sociale fællesskab i klassen ........
Kære Lars, Tak for din altid inspirerende sparring.
Jeg ser den narrative tilgang som særdeles anvendelig i forhold til mine elever. Det er elevens historier om sig selv, der kan virke begrænsende for ham eller hende - eller det modsatte.
Den narrative tilgang er blid og effektiv og kan anvendes på alle klassetrin. Jeg kan derigennem hjælpe eleverne med at skabe en mere foretrukken historie om sig selv og skabe ny identitet og nye muligheder i livet, og samtidig styrke det sociale fællesskab i klassen.
Kærlig hilsen Louise Christensen, Folkeskolelærer

Der blev ikke taget udgangspunkt i min diagnose, men i mig som person .................
Jeg har haft stor glæde af mine samtaler med Lars Christensen. Han har hjulpet mig til at se mine tanker og handlinger på en ny måde, hvilket betyder, at jeg nu kan håndtere situationer, jeg ikke før kunne håndtere.
Lars har hjulpet mig både i forhold til en udfordring på mit arbejde og i forhold til mine OCD-handlinger.
Ved første samtale med Lars fornemmede jeg hurtigt, at der ikke blev taget udgangspunkt i min diagnose, men i mig som person. Jeg fik sat ord på mine følelser og tanker, og jeg følte mig anerkendt og hele tiden i trygge hænder.
Efter anden samtale var jeg overrasket over, hvor meget to samtaler havde kunnet ændre på mine kontrollerende handlinger.
Lars er en seriøs, empatisk og kompetent samtalepartner, og jeg kan uden forbehold give ham mine bedste anbefalinger.
Ung kvinde og mor